Arkivan.az » Alimlər » Ərkivanlı Alimlər

Ərkivanlı Alimlər


Ərkivanda boya-başa çatmış onlarla şəxs ölkə elminə layiqli töhvələr vermişdir. Onlar haqqında qısa məlumatları sizə tədim edirik:
 
Akademik və elmlər doktorları  

1. Bağır Bağırov Əli oğlu (Bədirli məhəlləsi ) - Geologiya-minerologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Neft Akademyasında kafedra müdiri.

2. Əvəz Cəbiyev Abdulhəsən oğlu (Cəbili məhəlləsi) -Tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Tibb Universititinin professoru olub,vəfat etmişdir. Masallı rayon Mərkəzi Xəstəxanası onun adını daşıyır.  

3. Əsədulla Cəfərov Qüdrət oğlu – (Bağlaküçə məhəlləsi) –Tarix elmləri doktoru, professor, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya institunda şöbə müdiri., beynəlxalq İNTAS-2000 proqramının qrant lauretıdır.

4. Bədrəddin Həsənov Hacı İbrahim oğlu (Bədirli məhəlləsi.) – Neft-Qaz sənayesi üzrə elmləri doktoru, Uzun müddət ərəb ölkələrində - Misirdə, İraqda, Səudiyyə Ərəbistanında və digər ölkələrində mütəxəssisi kimi çalışmış və AMEA-nın şöbə müdiri işləmişdir. Vəfat etmişdir.

5. Məhərrəməli Niftullayev Zülfüqar oğlu (Bədirli məhəlləsi) - Tibb elmləri doktoru. Tibb Universitetində dərs deyir.
 
6. Sabir Mirzəyev Soltanağa oğlu (Bədirli məhəlləsi) - Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin professorudur. 
 
7. Nadir Məmmədov Gülməmməd oğlu (Ramazanli məhəlləsi.) – Coğrafiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin dosentidir.
 
8. Rasim Cabbarov Baba oğlu (Ramazanlı məhəlləsi.) - Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, AMEA-nın fizika institutunda çalışır.Paris şəhərində uzunmüddətli elmi ezamiyyətdə olub.  

9. Ədalət Cəbiyev Nurəddin oğlu (Cəbili məhəlləsi) - texnika elmləri doktoru. Sankt-Peterburqda hərbi sənaye sahəsində aparıcı mütəxəssis kimi çalışır.

10. Vaqif Yusifli Əziz o. (Həsənəküçə məhəlləsi)– filologiya elmləri doktoru, tənqidçi, .Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü. Onlarla kitabın müəllifidir. Bir neçə ədəbi mükafata layiq görülüb.  

11. Cavanşir Əliyev Əziz o. ( Həsənəküçə məhəlləsi) - filologiya elmləri doktorudur. "Turan” tərcümə mərkəzinin direktorudur.
 
Fəlsəfə doktorları 

12. Abdurrəhman Səmədov Qubad o. (Qızılaküçə məhəlləsi) - Baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, "Ərkivan salnaməsi ” kitabının müəllifidir. Vəfat edib.

13. Qoşqar Şiriyev Ağaxan - (Pələnküçtə məhəlləsi) - Iqtisadiyyat və tibb üzrə fəlsəfə doktoru.  
 
14. Firudin Şiryev Ağaxan - ( Pələnküçtə məhəlləsi) –biologiya üzrə fəlsəfə doktoru.
 
15. Əbdülhüseyn Mənsimov Abı oğlu - Cəbili məhəlləsi - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, APU-da müəllim.  
 
16. Müctəba Mirzəyev Mütəllim (Bədirli məhəlləsi) –İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Vəfat edib.
 
17. Yavər Mirzəyev Mütəllim oğlu – (Bədirli məhəlləsi) – İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Vəfat edib.  
 
18. Nadir Kazımov - (Həsnəküçə məhəlləsi) - İqtisadİyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Vəfat edib.
 
19. Rahib Kazımov Nadir oğlu - (Həsənəküçə məhəlləsi) – İqtisadİyyat üzrə fəlsəfə doktoru. İqtisadiyyat Universitetində müəllim işləyir.
 
20. Qorxmaz Mikayılov Eyvaz(Bağlaküçə məhəlləsi) - Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, ABŞ-da işləyir
 
21. Rahib Mikayılov Eyvaz(Bağlaküçə məhəlləsi) - Texnika üzrə fəlsəfə doktoru. (ABŞ-da işləyir).  
 
22. Zülfüqar Cəbiyev Abdulhəsən oğlu – (Cəbili məhəlləsi) - Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. Vəfat edib.
 
23. Tağı Cəbiyev - (Cəbili məhəlləsi) - Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru.  
 
24. Yusif Cəbiyev Abdulla o – (Cəbili məhəlləsi) fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Neft Akademiyasında müəllim işləyir.
 
25. Həsənağa Qənbərov Məmi oğlu.- (Miyondi məhəlləsi) – Tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Bakı xəstəxanalarında həkim işləyir.  
 
26. Çingiz Axundov Qəni oğlu, - (Ramazanlı məhəlləsi ) - Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.
 
27. Vidadi Mirzəyev Soltanağa oğlu - (Bədirli məhəlləsi) - Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru. AMEA-nın Kibernetika-riyaziyyat institutunda işləyir.  

28. Elçin Bağırov Bağır - (Bədirli məhəlləsi) - Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru. (ABŞ-da yaşayır)
 
29. Samirə Bağırova(Bədirli məhəlləsi) - Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. (ABŞ-da işləyir)  
 
30 Raufə Bağırova - (Bədirli məhəlləsi) - Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru elmləri namizədi
 
31. Rəsmiyyə Əşrəfova Sabir qızı (Miiyondi məhəlləsi) - İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru.  
 
32. Lalə Məmmədova Nadir qızı – (Ramazanlı məhəlləsi) - İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Respublikanın Əməkdar Artisti.
 
33. Arif Vasif oğlu Səmədov – (Qızılaküçə məhəlləsi) - Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasında işləyir.  

34. Fərqanə Vasif qızı Səmədova- (Qızılaküçə məhəlləsi) - Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. (ABŞ-da yaşayır)
 
35. Mirnuh Cavad oğlu İsmayılov – (Ramazanlı məhəlləsi) - Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru.  
 
36. Gülağa Azadxan oğlu Salayev – (Həsənəküçə məhəlləsi - Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru. Hazırda Belorusiya Respublikasında Arbitraj Məhkəməsinin hakimidir.

37. Vaqif Qurbanov Oruc oğlu (Abbaslı məhəlləsi.) – Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında işləyir.  
 
38. Raif Rüstəmov Məmməd oğlu – (Bədirli məhəlləsi)- Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru. (ABŞ-da yaşayır və işləyir)
 
39. Nailə Məmmədhüseyn qızı Zaidova – (Bədirli məhəlləsi) - filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru.   
Aşağıda adları qeyd olunan 2 nəfərin də ərkivanlı alimlər sırasında olduğu bildirilsə də, onlar haqqında hələlik tam məlumat edə bilmədik.
 
40. Zakir Mirzəyev (Bədirli)- fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.  
 
41. Rəşad Məhərrəm oğlu Əzizov - geologiya-mİneralogiya üzrə fəlsəfə doktoru.
 
Onu da xatırladaq ki, elmlər doktorları və fəlsəfə doktorlarının 7 nəfəri Cəbili məhəlləsindən (2-si elmlər doktoru), 12 nəfəri Bədirli məhəlləsindən (4-ü elmlər doktoru), 5 nəfəri Ramazanlı məhəlləsində (2-si elmlər doktoru), 5 nəfəri Həsənəküçə məhəlləsində (2 elmlər doktoru), 5 nəfər Qızılaküçə məhəlləsində , 3 nəfəri Bağlaküçə məhəlləsinə (1-i elmlər doktoru), 2 nəfər Miyondi məhəlləsində, 1 nəfəri Abbaslı məhəlləsindəndir. Zeynoba, İsoba, Göllü məhəllələrindən alim adını qazanan olmamışdır.  
 
Ən çox alim Bağırovlar (4 nəfər), Cəbiyevlər (6), Mirzəyevlər (3), Məmmədovlar (2), Yusiflilər (2), Səmədovlar (3), Şiriyevlər (2), Kazımovlar (2), Mikayılovlar (2) ailələrindən çıxmışdır. Yusiflilər ərkivanlı alimlər sırasında 2 elmlər doktoru yetişdirən yeganə ailədir.
 
Bu alimlərdən 5 nəfəri tibb, 3 nəfəri filologiya, 12 nəfəri fizika-riyaziyyat, 7 nəfəri iqtisadiyyat, 5 nəfəri geologiya-minerologiya və coğrafiya üzrəailmlik adı qazanıblar.Sonda onu da qeyd edək ki, bu son deyil – ilkin məlumatdır. Bu barədə əlavə məlumatı olanlar bizimlə əlaqə saxlaya bilər, onların köməyi ilə dəqiqləşdirmə apara bilərik.Yaxın vaxtlarda hörmətli ailimlər haqqında daha geniş məlumatları "Kitablarda və məqalələr” bölümündə tanış ola bilərsiniz.

 

  • Tarix: 18.03.2015, 22:19
Xəbəri paylaş
«    İyul 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Xəbərlər